Tandreglering

Bettfel är allmänna och kan förhindra tändernas normala utveckling samt funktion. Bettfel kan också förorsaka värk i käk- och huvudområdet samt ofta upplevs senare i livet som estetiskt problematiskt.

Bettfel kan behandlas genom tandreglering. Tandreglering (ortodonti) utövas alltid av en specialisttandläkare.

Boka tid för undersökning hos specialisttandläkare i ortodonti