Rotbehandling

Varför måste tänder rotbehandlas?

  1. Om tandens kärnvävnad (pulpa) har infekterats på grund av t.ex. grov karies
  2. Ifall det finns infektion i tandrotets område (i ben)

Hur utförs en rotbehandling?

  1. Tanden undersöks först och tandläkaren tar en röntgenbild
  2. Tanden bedövas före rotbehandling kan börjas. Runt tanden installeras en Kofferdam (ett plastskydd) vilket hindar sköljmedel och medicin att hamna i munnen. Rotkanalerna rengörs med instrumenter och sköljs med medel som är letala för bakterier.
  3. Rengjorda rotkanaler fylls vid behov med ett läkemedel för 1 – 3 veckor före den slutliga rotfyllningen.
  4. En tand där rotbehandling är på gång, kan splittras lättare. På grund av detta skall man vara speciellt försiktig, även när man tuggar.
  5. På andra eller första behandlingsgången fylls rotkanalerna med artificiellt rotfyllningsmaterial.
  6. Till slut lagar tandläkaren en tandfyllning på rotfyllningen eller lagar hen en krona. Vid behov kan det monteras ett stift i rotkanalen, så att fyllningen hålls på plats.
Boka tid